Eğitim Kurumu

EĞİTİM KURUMU

Mersin imaj özel güvenlik şirketi olarak alanında uzman ve donanımlı uzman eğiticilerimiz ile kursiyerlerimize uygulamalı ve teorik dersler vererek özel güvenlik sınavlarına hazırlıyoruz. Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak ve bu maksatla, kimlik kartı almak isteyen adayların mezuniyeti ve yaşı özel güvenlik görevlisi olmak için yeterli ise bu eğitimlere katılabilirler.

Eğitim türleri :

 1. Silahlı/Silahsız Temel Eğitim
 2. Silahlı/Silahsız Yenileme Eğitimi
 3. Sadece silah eğitimi

olmak üzere 3e ayrılır.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki temel eğitimler;
Silahlı güvenlik personeli için 120 saat,
Silahsız güvenlik personeli için 100 saattir.

 • 21 yaşını doldurmuş olmak
 • En az lise mezunu olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • En az İlköğretim ve Ortaokul (8yıllık eğitim) mezunu olmak.
 • En az lise mezunu olmak.

Gerekli Evraklar:

 • Silahlı güvenlik olur ibareli sağlık raporu
 • En az lise diploma fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 5 Adet vesikalık
 • İkametgah

SİLAHLI/SİLAHSIZ TEMEL EĞİTİME BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

SİLAHLI SİLAHSIZ
Tam teşekküllü devlet hastanesinden silahlı güvenlik olur ibareli sağlık raporu, Tam teşekküllü devlet hastanesinden silahsız güvenlik olur ibareli sağlık raporu,
1 adet diploma fotokopisi 1 adet diploma fotokopisi
5 adet vesikalık fotoğraf 5 adet vesikalık fotoğraf
1 adet ikametgah 1 adet ikametgah
1 adet kimlik fotokopisi 1 adet kimlik fotokopisi

YENİLEME EĞİTİMİ

YENİLEME EĞİTİMİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1 adet özel güvenlik kimlik fotokopisi ve/veya sertifika fotokopisi
1 adet diploma fotokopisi
1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
1 adet ikametgah
3 adet vesikalık fotoğraf

DERSLER

 • 2 saat Uyuşturucu Madde Bilgileri
 • 4 saat Genel Kollukla İlişkiler
 • 5 saat  Güvenlik Sistem Ve Cihazları
 • 8 saat Yangın Güvenliği Ve Tabii Felaketlerde Müdahele Tarzı
 • 9 saat Kişi Koruma
 • 10 saat Temel İlk Yardım
 • 10 saat Kalabalık Yönetimi
 • 12 saat Etkili İletişim
 • 20 saat Özel Güvenlik Hukuku Ve Kişi Hakları
 • 20 saat Güvenlik Tedbirleri
 • 20 saat Silah Bilgisi Ve Atış
 • 2 saat Uyuşturucu Madde Bilgileri
 • 4 saat Genel Kollukla İlişkiler
 • 5 saat  Güvenlik Sistem Ve Cihazları
 • 8 saat Yangın Güvenliği Ve Tabii Felaketlerde Müdahele Tarzı
 • 9 saat Kişi Koruma
 • 10 saat Temel İlk Yardım
 • 10 saat Kalabalık Yönetimi
 • 12 saat Etkili İletişim
 • 20 saat Özel Güvenlik Hukuku Ve Kişi Hakları
 • 20 saat Güvenlik Tedbirleri
 • 20 Saat silah dersi
  15 Saat teori, 5 Saat uygulama
 • 1 saat uyuşturucu madde bilgileri
 • 2 saat genel kollukla ilişkiler
 • 4 saat kalabalık yönetimi
 • 4 saat temel ilk yardım
 • 4 saat kişi koruma
 • 4 saat Yangın Güvenliği Ve Tabii Felaketlerde Müdahele Tarzı
 • 8 saat Etkili İletişim
 • 10 saat Özel Güvenlik
 • 10 saat Güvenlik Tedbirleri
 • 10 saat Silah Bilgisi Ve Atış

DERSLERDE DEVAM ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR !

Ö.G.G. OLABİLME ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Silahsız eğitim alacaklar için 18 yaşını, Silahlı eğitim alacaklar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
d) Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. (Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak).

e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. (Silahlı olarak görev yapacaklar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” veya “ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca yoktur” ibareli; silahsız olarak görev yapacaklar için ise tam teşekküllü özel sağlık kuruluşlarından veya devlet hastanelerinden alınacak “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli Sağlık Raporu ile bu durumunu belgelemek. Sağlık Raporu şu muayeneleri içerecektir.
Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.
Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.
Göz: Körlük, gece körlüğü olmamak.
Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.
Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.

f) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

UZMAN EĞİTİCİ KADROMUZ


Uzman Eğitici Personel Alanı Dersleri
ESRA NAZ ÖZEL PSİKOLOJİ ETKİLİ İLETİŞİM
HALUK VEDAT PAYAS ELEKTRİK MÜHENDİSİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE CİHAZLAR
SERHAT KANDEMİR DOKTOR TEMEL İLK YARDIM
SERDAR KIRAKER T.S.K. EMEKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
O.KEMAL ERASLAN T.S.K. EMEKLİ SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ
ABDİL AYTUTTU T.S.K. EMEKLİ UYUŞTURUCU MADDE
ALİ TEMİZ İTFAİYE GRUP AMİRİ YANGIN GÜVENLİĞİ
ŞEREF ÜLGEN EMNİYET MÜDÜRÜ KİŞİ KORUMA