Kalite Politikamız

imaj2

KALİTE POLİTİKAMIZ
Şirketimizin ana politikası; Güvenlik ve Koruma ile ilgili tüm hizmetleri üstlenmenin sorumluluğu ve bilinci içerisinde bu hizmeti en iyi ve en uygun şartlarda gerçekleştirmektir.Şirketimiz güvenliğin önce bir GÜVENİRLİLİK konusu olduğunun bilincindedir. Birlikte çalışma arzusu ile başarılarınızın devamını diler saygılarımızı sunarız.

PROJE VE TEKLİF

AMAÇ;

Tesisinizin ana giriş çıkışının ve diğer giriş çıkışların kontrol altında tutulması, gerekli görülen zaman dilimlerinde ritmik devriye hizmetlerinin ifası, tesise giren ve çıkan tüm araçların kontrolleri kapı kayıt işlemlerinin yapılması, gözlem ve halkla ilişkiler esasına dayalı, insan haklarına saygılı, eğitimli ve disiplinli personelle tesisin fiziki sınırlarının gözetim ve denetim altında tutulmasıdır.

KAPSAM;

Kapı giriş-çıkış işlemleri ile ilgili hizmetler, ziyaretçiler, araçlar, malzeme ve personel giriş çıkışlarının kontrolü ve kayıtlanması.

Tesisin fiziki sınırları içerisinde ve çevresinde devriye ve gözlem hizmetlerinin yerine getirilmesi, terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma

Yangın başlangıcında ilk müdahalenin, devamında söndürme ve yönlendirme işlemlerinin yapılması, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girerek güvenlik ve koruma sağlamak,

Tesisteki gerekli yerlerin periyodik kontrollerinin yapılması, gerekli ihbar ve ikazların verilmesi, genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartı ile aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete almak.

Tesis içi asayiş konularında idare’nin, tesis yönetiminin direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi.

Talep edilmesi ve kurulması halinde x-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden eşyaların geçirilmesi.

KORUMA VE GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ YAPILDIĞI ZAMAN;

Tesisin konumu, girişlerin durumu, çevre emniyeti, yangın önlemleri, aydınlatma durumu, yerleşim noktalarına uzaklığı, olaylar karşısında alınan ve alınacak tedbirler keşif raporu ile tespit edilecektir. Tesisin koruma ve güvenlik planı yapılır verilir 24 saat aralıksız koruma ve güvenlik hizmeti verilecektir. Tesisi yönetiminin görüşleri de alınarak GÜVENLİK ÖZEL TALİMATI hazırlanarak koruma ve güvenlik hizmeti en üst seviyede verilecektir.

Şirketimiz görev ve sorumluluk bakımından personelin özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, SSK mevzuatı, iş yasası ve işçi işveren ilişkilerini düzenleyen yasalardan dolayı sorumluluk taşıyacaktır.

SORUMLULUKLARIMIZ;

a) Güvenlik Şirketi, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ifa ederken 3. şahıslara verebileceği zararların tazmini için görevlilerini mali mesuliyet sigortası ile güvence altına alır.

b) Görev yapacak personelin isim listesi, SSK ve mali mesuliyet sigortası primlerinin ödendiğine dair poliçelerin birer örneği işverene verilir. (SSK belgeleri ile ücret bordroları her ay verilecektir.)

c) Görevlilerin değiştirilmeleri gerektiğinde sebebi ve gerekli bilgisi bir yazı ile işverene bildirilir.

d) Yasa gereği alınması gereken tedbirler zamanında alınır, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yaptırımlar yapılır, yükümlülükler zamanında yerine getirilir, işveren gerekli konularda bilgilendirilir.

SONUÇ;

24 saat kesintisiz hizmet anlayışına dayalı yukarıda ayrıntıları verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri için 5188 sayılı yasa gereğince kişi ve kuruluşlar bir dilekçe ile valilik makamına başvurarak, güvenlik şirketinden koruma ve güvenlik hizmeti satın almayı talep edebilirler. Güvenlik hizmetinin (24) saat kesintisiz olacağı, kaç güvenlik personeli isteneceği hesaplanarak açıkça belirtilir. Kişi ve kuruluşlar güvenlik hizmeti satın almak için sadece güvenlik şirketi ile sözleşme yapacaklardır. Şirketimiz sizinle çalışmayı arzu ederken, hizmet verdiği işletmeye yakışır bir şekilde temsil etmenin yanı sıra profesyonel kontrol ve güvence göz önüne alındığında, önerilen bir kadronun sağlayacağı yararlar ile sunulacak hizmetin kalitesi ve ücret politikası arasındaki mevcut ilişkinin rasyonel değerlendirilmesini İDARENİN (SİZLERİN) takdirine bırakmıştır.

SAYGILARIMIZLA;